Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

25 let kněžství otce Václava Slouka

  

Na dnešní mši svaté v neděli 22. června 2008 oslavil náš pan děkan, otec Václav, 25 let kněžské služby. Po mši svaté předala rodina Huskova za celou farnost gratulace s krásnou kyticí a dárkem. Děkujeme otče za vše, čím nás Bůh skrze tebe obdaroval!

Předali jsme i přání, které kolovalo celou farností. Kromě textu od Svaté otce Jana Pavla II.:

Co to znamená být knězem? Podle svatého Pavla to především znamená být správcem Božích tajemství: „Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství“.

Připojili jsme přání s podpisy:

Milý otče Václave, společenství farníků od svatého Jakuba v Brně, které ti chce svými modlitbami, přítomností a životem, v radosti i utrpení, napomáhat k  růstu ve svatosti a být bezpečnou oporou v těžkostech, vyprošuje pro tebe hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie

a slovo z Písma:

Hle, co vidí a slyší prvotně věřící v kněžství: Boží hlas. Vše ostatní, co máš být a co dělat, začíná tu! Bůh mluví skrze tvé bratry. Když jej přímo neslyšíš, slyšíš jej teď. Jsi povolaný, jsi oslovený. Stojíš před Božím slovem – něžným a silným, laskavým i mocným. Slyš jeho hlas, slyš hlasy bratří. (Žalm 95).

  
22.06.2008 - 21:47, Kategorie: Aktuality
  
Mobilní verze webu