Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Poděkování farní rodině

  

krizBěhem soboty 20. září 2008 nás zastihla velmi smutná zpráva. JUDr. Zdeňka Hladká zemřela. Naše milá sestra Zdenka, která se starala několik let o náš farní zpravodaj, už nám nic nenapíše...Naše farnost byla jejím druhým domovem a prožívala zde šťastné chvíle ve společenství s Bohem i s farností. V zářijovém čísle FZ jste si mohli přečíst její poslední příspěvek: Poděkování farní rodině.

Zdena byla velmi obětavá a vždy ochotná pomoci, i přes svůj velmi těžký kříž, který nesla statečně. Vždy byla plná důvěry a naděje v Boží milosrdenství a Lásku Ježíše Krista!

Dovoluji si připojit i naše farní VELKÉ DĚKUJEME! Děkujeme za tebe Zdeni a Bohu za vše, čím nás skrze tebe obdaroval...

Poslední rozloučení bylo v krematoriu 26. 9. 2008  Parte  

Poděkování farní rodiny za život a službu Zdeňky bylo

v neděli 19. října. 2008 při mši sv. v 9.30 hodin.

      

Urna s ostatky JUDr. Zdeňky Hladké byla uložena na Ústředním hřbitově do hrobu skupina 42, číslo hrobu 158; blízko krematoria.

Text posledního příspěvku Zdenky do farního zpravodaje:   

Poděkování farní rodině

Milí braři a sestry, vážení přátelé,

jak asi téměř všichni víte, 10. dubna t.r., kdy u mě byl zjištěn nádor
na pravé straně mozku, se mi radikálním způsobem změnil život.
Období od 10. dubna do 2. srpna jsem strávila v nemocnici v Bohunicích.
Nyní jsem už doma a cítím se podstatně lépe. Samozřejmě jsem se musela
vzdát mnoha aktivit včetně práce, která mě bavila. Musím vzít na vědomí,
že již nemohu „lítat jak hadr na holi“, ale v mnoha směrech jsem odkázána
na pomoc svého okolí. Ale právě proto píši tyto řádky.

Děkuji Vám všem, kteří jste mě navštívili v nemocnici, děkuji za Vaše
modlitby a mše svaté, které za mně byly odslouženy. Zvláštní dík náleží
otci Václavovi, který mě přes veškerou svoji vytíženost několikrát navštívil
v nemocnici, otci Karlovi za povzbudivá slova, působící jako balzám na
duši, Ing. Víťovi Smolkovi, který mi nezištně dělá taxikáře při dopravě na
nedělní bohoslužby a lékařská vyšetření.

Prožívám nelehké období, ale díky výše zmíněné pomoci Vás všech cítím,
jak jsem jím doslova přenášena. Svoji nemoc vnímám jako napomenutí
a čas k zamyšlení nad svým dosavadním životem.
Uvědomuji si, jak úžasný je dar víry a mohu odpovědně prohlásit, že dosud
nikdy jsem nepocítila tolik lásky a nezištné pomoci jako právě nyní.

Jsem vděčná za Boží napomenutí i šanci, která je mi zatím ještě dávána.
Nádor se zmenšil a v současné době ještě docházím na ozařování do
Masarykova onkologického ústavu.
V důsledku prodělané chemoterapie i s ohledem na množství užívaných
léků mám sice trochu pomalejší myšlení, ale ujišťuji Vás, že na celou farní
rodinu pamatuji ve svých modlitbách.

Ještě jednou díky Bohu a díky Vám všem, milí přátelé!

Zdenka Hladká

  
23.09.2008 - 10:32, Kategorie: Aktuality, Oznámení, Ostatní
  
Mobilní verze webu