Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Max Kašparů v Brně

  
Ve dnech 15.-17. května bude v Brně přednášet doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., jáhen, exercitátor, teolog, stomatolog, psychiatr, pedagog. Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství vás tedy opět zvou na setkání v oblasti spirituality a mezilidských vztahů.

              

Program setkání:

pátek 15. května ve 20.00 hodin
Stavy a vztahy..., - aneb O čem je život. Denně vstupujeme do bludných kruhů vnějších vztahů a vnitřních stavů. Do trojjediných kruhů, které jednou potřebují upevnit, podruhé zpřetrhat. K obojímu potřebujeme sílu vlastní i pomoc Ducha svatého. (veřejná přednáška, aula Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova ulice 85).

sobota 16. května od 9.00 hodin
Po provaze ke Kristu - Ježíš řekl bázlivému Petrovi: "Pojď !" Křesťan je člověk na cestě. Je povolán jako Petr. On se měl vydat za svým Mistrem po vodě. My se za ním vydáme dnes po provaze. (celodenní rekolekce zakončená bohoslužbou v 16 hodin - aula Biskupského gymnázia v Brně, Barvičova 85).
Sobotní program je třeba absolvovat celý. Oběd si zájemci budou moci objednat a zakoupit přímo na místě (v sobotu před začátkem programu). Po celou dobu bude možno zakoupit veškeré dostupné knihy J. M. Kašparů i další knihy s duchovní tematikou. Finanční příspěvek na pořádání přednášky a rekolekce je dobrovolný.

neděle 17. května
9.30 hodin - bohoslužba - celebruje: Jan Bezděk, homilie: Jaroslav Max Kašparů
(kostel sv. Jakuba v Brně)
11.00 hodin – autogramiáda (knihkupectví Cesta na Rašínově ulici - naproti kostelu)

            

Jaroslav Maxmilián Kašparů (* 1950, Žirovnice) propojuje ve své praxi několik oborů. Působí především v Pelhřimově, 30 let se věnuje ústavní i ambulantní psychiatrické praxi, stejnou dobu je mu vlastní i oblast pastorální medicíny. Přednáší na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce v Bratislavě a na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. V roce 1984 se stal členem sekulárního řádu želivských premonstrátů a v roce 1990 přijal jáhenské svěcení. Je žádaným exercitátorem, přednášejícím, a také autorem 17 knih.

            

Informace na adrese:
www.biskupstvi.cz/pastorace

  
28.04.2009 - 07:33, Kategorie: Aktuality
  
Mobilní verze webu