Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Poutní zájezd farnosti do Medžugorje 2009

  

 20. ročník Mezinárodního modlitebního festivalu mládeže Mladifest v Medžugorje ve dnech 31. 7.- 6. 8. 2009 byl cílem poutního zájezdu naší farnosti. Po skončení Mladifestu jsem strávili čtyři dny u moře a jeden den ve Splitu.

                

         

                     

                  

V pátek 31. 7. odpoledne se autobus naplnil poutníky a rodinnými příslušníky z naší a částečně i dalších farností. Byli jsme moc rádi, že nás doprovázel i náš P. Václav Slouk. Téměř všichni se navzájem znali a vzniklo brzy příjemné společenství. Společně jsme celou noc cestovali s pravidelnými přestávkami do Medžugorje. V sobotu dopoledne jsme byli na místě a po rozdělení poutníků do ubytovacích domů jsme navštívili centrum Medžugorje a kdo měl sílu, ten navštívil i místo zjevení Podbrdo. Večer jsme v 19.00 slavili první mši svatou. V neděli ještě nebyl program Mladifestu, tak jsme strávili den odpočinku u vodopádů. Voda nás příjemně ochladila po prvním velmi teplém dnu. Místní teplota vzduchu se denně vyšplhala na 35°C ve stínu! 
Od pondělí probíhal na prostranství za kostelem program. Dopoledne bývaly katecheze a svědectví, polední modlitba zakončila společné dopolední setkání a do 16.00 byl čas na občerstvení, odpočinek, modlitbu nebo procházku. Někdo šel na Podbrdo, někdo na Križevac, někdo do ulic a někdo spal ve stínu stromů nebo doma v posteli. Odpolední program pokračoval svědectvími, od 18.00 modlitbou růžence a v 19.00 slavili poutníci ze všech koutů světa mši svatou. V úterý večer byl světelný průvod celým Medžugorje kolem Podbrda a Cenacola (zde se léčí prací a modlitbou narkomani a alkoholici), cesta vedla i kolem domu vizionářky Vicky, která má stále denně zjevení, kdekoliv se nachází v době kolem 18.40. Ve středu večer připravili mladí z Cenacola obvyklé představení na venkovním obřím pódiu. Ani bouřka a déšť nás nezahnala, jak to bylo krásné a s velkým úsilím a láskou připravené! 
Každý z nás jel do Medžugorje s nějakým úmyslem – poděkovat za obdržené milosti a vyslyšení proseb, prosit Pannu Marii o přímluvu, modlit se za úmysly těch, kteří s námi jet nemohli, modlit se za vlastní potřeby a rodinu, za farnost nebo za kněze. Každý z nás přinesl i své drobné oběti, a všichni jsme odjížděli naplněni radostí a pokojem. Panno Maria, děkujeme.
        
Od čtvrtka jsme pobývali u moře v blízkosti města Omiše. Moře bylo teplé a sluníčko nás pěkně opalovalo… Večer v 19.30 jsme slavili každý den, při západu slunce, společně mši svatou a na závěr dne jsme se pomodlili růženec. Za tmy jsme se rozcházeli k odpočinku nebo ještě chvíli společně poseděli.
Poslední den, v pondělí 11. 8., po naložení kufrů a předání ubytování jsme se ještě zastavili ve Splitu. Split je mimořádně bohatý na kulturní památky. Jeho Diokleciánuv palác byl zapsán v roce 1979 do listiny kulturního dědictví organizace UNESCO.
                     
V pozdních odpoledních hodinách jsme vyjeli směrem k našim hranicím. Páni řidiči pod vedením Petra Gála jeli velmi pozorně a bezpečně, proto jsme se v úterý ráno mohli přivítat se svými rodinami v Brně.
                                    
Zážitky doznívají, milosti zůstávají a naše srdce jsou obdarována tak, jak každý z nás dovolil a své srdce otevřel.
Bohu díky!
Prohlédněte si záběry z poutního zájezdu ve fotogalerii, kterou budeme postupně doplňovat.

  
14.08.2009 - 09:44, Kategorie: Aktuality
  
Mobilní verze webu