Nový kurz přípravy dospělých - Aktuality - Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba
Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Nový kurz přípravy dospělých

  
Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2016 ve farnosti svatého Jakuba v Brně.
Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 1. října 2014. 

Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 18.30 do 20.00 hodin.

Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti

  
19.07.2014 - 23:02, Kategorie: Aktuality
  
Mobilní verze webu