Aktuality Nový kurz přípravy dospělých

Nový kurz přípravy dospělých

Informace o přípravě dospělých ke svátosti křtu, biřmování a eucharistie o Velikonocích 2016 ve farnosti svatého Jakuba v Brně.


Nový kurz přípravy dospělých zájemců o křest začíná dne 1. října 2014. 

Pokud máte zájem, můžete se také připojit. Setkání budou probíhat vždy ve středu v I. poschodí na faře u sv. Jakuba od 18.30 do 20.00 hodin.

Vede Mgr. Ludmila Grombiříková ve spolupráci s kněžími farnosti


19.07.2014 - 23:02

Kategorie: Aktuality