Aktivity 
Aktivity 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Přehled pastoračních aktivit ve školním roce 2016/2017

  
 • adorace – pravidelně ve středu v 18 hodin v kostele
 • společná modlitba posvátného růžence – pravidelně v 7.30 hodin v kostele, v měsíci říjnu také jako růžencové pobožnosti v pondělí-čtvrtek po večerní mši sv. asi od 19.45 hodin
 • společná pobožnost křížové cesty – v době postní pravidelně v úterý a v pátek v 18.20 hodin v kostele
 • májové pobožnosti – v měsíci květnu vždy v úterý po mši sv. asi od 19.45 hodin a v pátek od 18.15 hodin
 • 1. pátek v měsíci – po mši sv. v 19 hodin krátká adorace, litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, svátostné požehnání v kostele
 • 1. sobota v měsíci – v 18.15 hodin modlitba růžence a loretánských litanií v kostele
 • Nikodémova noc – 2. středa v měsíci do 20 do 22 hodin v kostele; adorace, možnost setkat se s knězem, s jáhnem a možnost přijmout svátost smíření
 • nedělní mše svaté se zvláštním zaměřením na děti – neděle v 9.30 hodin v kostele (mimo prázdniny)
 • mše svaté ve slovenském jazyce – v neděli v 19 hodin (mimo prázdniny)
 • ministrantské schůzky – neděle v 10.30 hodin na faře
 • zkoušky scholičky nejmenších dětí – pravidelně v pátek v 16.30 hodin na faře
 • zkoušky sboru dětí – pravidelně v pátek v 17.30 hodin na faře
 • zkoušky sboru Jakubák – pravidelně v pátek ve 20 hodin na faře ve farním sále
 • zkoušky velkého chrámového sboru – pravidelně v úterý v 17 hodin na faře ve farním sále (v postní době od 16.30 hodin)
 • zkouška Slovenského zboru Jakubčatá – pravidelně ve čtvrtek v 19 hodin na faře v klubovně ve sklepě (www.jakubcata.eu)
 • příprava k přijetí svátosti manželství – probíhá společně v cyklech 6 setkání, koná se pravidelně v pondělí v 19 hodin na faře v knihovně. Nejprve je třeba se domluvit s knězem ve farnosti, kde budou oddavky (doporučuje se přijít asi 3 měsíce před plánovaným termínem svatby; po dobu prázdnin společná příprava snoubenců neprobíhá). Rozpis termínů. Tato příprava je určena párům, které budou uzavírat manželství v kostelích brněnského děkanství. Příprava snoubenců, kteří chtějí uzavřít manželství v kostelích mimo brněnské děkanství, bude probíhat na Centru pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7. Více na http://www.crsp.cz/.
 • příprava rodičů ke křtu dítěte – probíhá ve 3 setkáních, nejprve je třeba se domluvit s kněžími (doporučuje se přijít asi 2 měsíce před plánovaným termínem křtu)
 • příprava katechumenů – přípravy probíhají ve středu v 18.00 hodin na faře v knihovně (křest o Velikonocích 2018), přípravu vede P. Jaroslav Rašovský
 • příprava biřmovanců – probíhá pravidelně vždy v pondělí v 18 hodin na faře v knihovně (biřmování bude 4. 6. 2017 v katedrále), přípravu vede Mgr. Pavel Hruban
 • vyučování náboženství ve škole Rašínova – pravidelně ve čtvrtek ve 13 hodin, vyučuje P. Jaroslav Rašovský
 • vyučování náboženství na faře – pravidelně v úterý v 16.30 hodin
 • příprava dětí k 1. svatému přijímání – pro děti, které navštěvují nejméně 2. rokem výuku náboženství a chodí nejméně do 3. třídy ZŠ, v kostele a na faře; ve čtvrtek v 17.00 hodin; zahájení přípravy ve čtvrtek 26.1.2017; vyučuje otec Václav Slouk
 • klubík – setkávání maminek s nejmenšími dětmi (do 5 let), vždy v úterý v době od 9 do 13 hodin ve farním sále (mimo prázdniny)
 • biblické hodiny – pravidelně ve čtvrtek v 18 hodin na faře v knihovně, vede Mgr. Ludmila Grombiříková; zahájení 8. 10. 2015
 • nedělní farní kavárna – vždy od 10.30 hodin mimo prázdniny ve farním sále
 • nedělní farní čajovna po večerní mši sv. – vždy od 20 hodin mimo prázdniny po večerní mši svaté ve farním sále
 • farní knihovna – 1. a 3. neděli v měsíci od 10.30 do 11.30
 • modlitební společenství mládeže – pravidelně ve středu ve 20 hodin na faře v knihovně
 • formační stretko slovenské mládeže – pravidelně v pondělí ve 20 hodin na faře ve farním sále (http://www.jakubcata.eu)
 • diskusní stretko – ve čtvrtek asi 1x za měsíc od 19 hodin ve farním sále (http://www.jakubcata.eu)
 • průvodcovská služba v kostele – v době turistické sezóny (přibližně od května do října) ve dnech úterý-sobota v době 10-12 a 14-17 hodin; na požádání je možné si domluvit prohlídku kostela i v jinou dobu
 • úklid kostela – pravidelně v pátek ve 20 hodin
 • farní pastorační rada – (farní pastorační rada – činnost byla dočasně pozastavena) – termín dalších setkání bývá uveřejněn v nedělních ohláškách v kostele
 • úřední hodiny ve farní kanceláři – pondělí, středa, pátek vždy 9-12 hodin a 17-18 hodin
 •  

   

  Tento přehled aktivit farnosti nabízíme nejen jako informací o tom, co se děje nebo co se připravuje, ale také jako pozvání pro všechny zájemce. Srdečně zveme!

  Vzhledem k tomu, že kostel sv. Jakuba je dočasně uzavřen, aktivity spojené s kostelem jsou omezeny. Uvedený přehled bude v platnosti přibližně od měsíce října; sledujte, prosím, aktuální ohlášky.

  Václav Slouk


  
05 10 14 - 13:25, Kategorie: Aktivity
  
Mobilní verze webu