Svátosti a modlitby Breviář

Breviář

nebo také Denní modlitba církve, liturgia horarum.
   
Vychází vždy v nových vydáních od starověku dodnes. Do jeho vývoje zasáhly především
kláštery benediktinů, ale i mnoha jiných řeholních řádů, v kterých je stále zlatým hřebem
jejich bohoslužby i každodenního života. Breviář používají především všichni kněží a jáhnové.
K jejich úkolu patří modlit se za všechny lidi, provázet je modlitbou.
V moderní době ale stále přibývá počet lidí běžného civilního života, kteří rádi berou
do ruky breviář a modlí se ho.
 
Aktuální texty
 
Liturgický kalendář

 
 29 03 2015 - 18:08

Kategorie: Svátosti a modlitby