Historie Jean-Louis Raduit de Souches

Jean-Louis Raduit de Souches

Šlechtic francouzského původu, jehož přáním bylo být pohřben v kostele svatého Jakuba v Brně, se narodil roku 1608 v La Rochelle ve Francii. Jako válečný velitel bojoval na straně hugenotů u svého rodného města. Poté odešel z Francie a vstoupil do řad švédské armády. Pod švédskou vlajkou, k níž se upínala naděje celé protestantské Evropy, se stal Raduit velitelem pluku dragounů i pluku pěchoty. 
více>>>  

             

Hrobka Ludvíka Raduit de Souches – slavného obránce města Brna z dob třicetileté války v kostele svatého Jakuba v Brně.
    

               29 03 2015 - 18:43

Kategorie: Historie