Aktuality Opravy kostela

Opravy kostela

Stále nám ještě zůstává dluh ve výši 5,4 mil. Kč.

Na kontě pro rekonstrukci kostela svatého Jakuba – číslo účtu 2100706341/2010 – ke dni 4. 9. 2015 přibyly za uplynulý týden dary ve výši 20.542,- Kč. Pán Bůh zaplať za všechny Vaše dary! Děkujeme všem dárcům za jejich podporu. Podívejte se, jak pokračují opravy.

           

Dluh farnosti 

Graf dluhu farnosti04.09.2015 - 13:34

Kategorie: Aktuality