Aktuality Duchovní obnova

Duchovní obnova

P. Daniel Bořkovec zve na duchovní obnovu s tématem "Boj mezi Pýchou  a  Pokorou". Může Boží milosrdenství do toho boje přinést mír? Vyvarovat se povyšování nad druhé, ale také se nepodceňovat?  


Tato duchovní obnova nám může pomoci připravit se nejen na advent, ale také na Svatý rok milosrdenství, který bude 8.12. zahájen svatým otcem Františkem. Obnova se uskuteční v sobotu 28.11. na faře u sv. Jakuba od 9:00 do 14:30. 
Bližší informace budou vyvěšeny na nástěnce nebo informačním letáčku.


29.11.2015 - 21:02

Kategorie: Aktuality