PŘEDÁVÁNÍ VYZNÁNÍ VÍRY KATECHUMENŮM - Aktuality - Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba
Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FARNÍ RADA   
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

PŘEDÁVÁNÍ VYZNÁNÍ VÍRY KATECHUMENŮM

  

Ve středu 10. 11. 2004 v našem kostele otec Václav Slouk předá katechumenům

 

Vyznání víry

  

Cílem katechumenátu nebo výchovy katechumenů je dát jim možnost, aby svou odpovědí na Boží 

podnět a ve spojení se společenstvím církve dovedli ke zralosti své obrácení a svou víru.

Jde o „výchovu do celého křesťanského života...“, jímž „přicházejí učedníci do styku s Kristem, 

svým učitelem.

Katechumeni ať jsou tedy náležitě zasvěcováni do tajemství spásy a cvičením v životě podle 

evangelia i posvátnými obřady, konanými v časovém sledu, ať jsou uváděni do života víry, 

liturgie a lásky Božího lidu“.

1248 - Katechizmus katolické církve

pozvánka v PDF

  
10.11.2004 - 23:45, Kategorie: Aktuality, Oznámení
  
Mobilní verze webu