Kontakty Ve farnosti slouží

Ve farnosti slouží

             

ThLic. Václav Slouk  

Mons. ThLic. Václav Slouk 

farář, děkan brněnský

kanovník Královské stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně

e-mail: slouk(at)dieceze.cz

   

P. Jiří Cajzl 

farní vikář  

                                                                                

P. Doc. Ing. Radomil Kaláb CSc

P. Doc. Ing. Radomil Kaláb, CSc.

výpomocný duchovní

   

doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

doc. ThDr. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. 

   

Mgr. Tomáš Marada, DiS.

Mgr. Tomáš Marada, DiS.

   

Jáhni 

     Mgr. Josef Múčka

     MUDr. René Caha

 

 12 08 2007 - 15:09

Kategorie: Kontakty