Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Prohlídka věže

Jakubský ples 2002

  

Milý farníci i vy všichni, kterým se dostal do rukou náš farní zpravodaj a váš zrak spočinul právě na těchto řádcích; chtěl bych se zde spolu s vámi ohlédnout za tím, čím žila velká část farnosti a co vyvrcholilo v sobotu s krásným datem 2. 2. 2002. Ano, mnozí jste se této události zúčastnily a z ohlasů vím, že ve vás zanechala krásné zážitky a snad i nezapomenutelné momenty z programu tohoto našeho společného večera s názvem „Jakubský ples“.

 

Jak to všechno vzniklo? Velice prostě. Jedno zářiové nedělní dopoledne byla na farní kavárně nahlas vyslovena otázka, o které se potichu přemítalo již několik roků - „Co takhle uspořádat ples?“ A bylo to! Nadšení a ochota pomoci z řad mladých, trochu obav, aby vše vyšlo, ale s podporou z řad těch životem zkušenějších a požehnání od našich duchovních otců.

Protože se jednalo o první ples, začali jsme s úvodními přípravami již od poloviny října. Schválení farní radou, volba názvu, hledání vhodného sálu a kvalitní kapely, zajišťování nezbytných povolení, hledání sponzorů, finanční rozvaha, přemýšlení o propagaci a programu atd. - to vše a velké množství dalších drobností si vzal na svá bedra tzv. ples team složený z mladých, kde každý zodpovídal za určitou danou oblast příprav. Naší snahou bylo připravit ples na reprezentační úrovni, tak trochu netradiční - tedy originální bez možnosti nudit se především skladbou programu a tanečních bloků, tedy jím dynamicky ale nenuceně proplout od začátku až do konce.

Ty hlavní přípravy začaly od ledna. Obrazně je nastartoval Benefiční vánoční koncert, který uspořádala mládež v našem kostele na podporu plesu v jeden z posledních dnů roku 2001. Jak ubíhaly jednotlivé lednové dny, tak gradovaly dílčí přípravy - programu s domluvami účinkujících, zajištění občerstvení, výzdoby stolů a sálu včetně výroby hlavního plakátu; pilovala se polonéza v renesančním stylu, který měl být společným jmenovatelem celého večera, hledaly se kostými a potřebné rekvizity, formovala se tombola, byla vyslána výprava do mutěnických sklepů pro víno,... kupily se pozdní příchody domů, vzrůstala drobná nervozita a u některých i spánkový deficit. Bylo však krásné pozorovat, jak stále více farníků za námi přicházelo s nabídkou své pomoci. I toto byl jeden z hlavních cílů plesu - oživit soudržnost a propojení jednotlivých společenství a skupin ve farnosti. Ale asi tím největším společným jmenovatelem pro všechny byl zájem o účast, který zcela rozptýlil naše počáteční malé obavy. Již 10 dní předem byl ples vyprodán do takřka posledního místa!

A je to tady. Páteční dopoledne a sobotní odpoledne - jednotlivé organizační proudy se setkávají v Kulturním domě Rubín, kde vše za pár hodin vyvrcholí. Trochu to zde přpomínalo mraveniště, ve kterém ale každý věděl, co jsou jeho úkoly. Těch všech „mravenců“ - tedy pořadatelů zde bylo přes třicet. Před 17 hodinou odjela polovina na předzahajovací mši svatou do našeho kostela, aby myšlenkově spojeni s těmi, kteří museli zůstat v sále, vše vložili do rukou Božích. Bylo až dojemné sledovat zaplněný kostel s množstvím těch, jejichž příští kroky směřovaly do výru zábavy.

Je tu půl sedmé. Poslední organizační pokyny, poslední kontrola, zda je vše vpořádku, požehnání od otce Pavla Holešínského, který byl po celou dobu příprav s námi a již všichni na svá místa - přicházejí první hosté.

Po kontrole vstupenek a odložení si v šatně byl každý účastník přivítán našimi hosteskami sklenicí vína a nasměrován ke svému stolu. Přibližně ve čtvrt na osm se v sále po třetím gongu setmělo a všichni s trochou napětí čekali, co se bude dít. Ze zatažené opony vyšel ceremoniář, uklonil se a důstojně kráčel za zvuku prvních tónů Vangelis k zadnímu vchodu, aby do sálu doprovodil královskou družinu v renesančních kostýmech, která provedla úvodní, choreografcky zcela výjimečnou, polonézu. Myšlenkově měla vzdát hold všem přítomným a králi s královnou, kteří přišli v průvodu a byli průvodci neboli moderátory celého večera. Po slavnostním přivítání, fanfárách a zahajovacím proslovu našeho otce děkana Václava Slouka již přišla na řadu hudba v podání skupiny Magnum a samozřejmě i tanec. Jednotlivé taneční bloky byly programově doplněny o ukázky tanců Tango Argentino a Swing v podání manželů Nečasových, mistrů nejen naší republiky, dále o módní přehlídku s modelkami z našich řad a s modely ze salonu Maxel, o kouzelnickou show v podání malého, ale šikovného kouzelníka Dominika Horáka spolu s jeho služebně starším partnerem Dušanem Baurem a o tři hudební ukázky nadějné skupiny mladých umělců. Ani o přestávkách nebylo o zábavu nouzi. Možnost večeře, prodej tomboly či ochutnávka vín byly příjemným stestřením. Jistě netrpělivě očekáváno bylo i losování tomboly, ve které bylo celkem 95 často velice zajímavých cen. Že byl zájem, o tom svědčí i přibližně 1500 prodaných losů. Tombole však ještě předcházelo losování o hlavní cenu plesu, kterou byl 5-ti denní zájezd „Po stopách Karla IV“ po Francii, Lucembursku a Německu od našeho hlavního sponzora cestovní kanceláře Via Petrov. Hudbou a programem jsme se protančili až k druhé hodině ranní, kdy do sálu opět za zvuku Vangelis polonézovým krokem přivedla královská družna náš královský moderátorský pár, aby takto důstojně a oficiálně všem poděkovali za účast a organizátorům za odvedenou práci, aby se se všemi rozloučili, popřáli šťastnou cestu domů a vyjádřili naději, že se za rok na Jakubském plese zase všichni setkáme.

Co říci závěrem? Děkuji vám všem, že jste přišli a dokázal vytvořit atmosféru, bez které by ten ples i sebe lépe připravený nebyl tím, čím byl, atmosféru, která jistě dlouho zůstane v našich vzpomínkách s přáním, aby se takový náš ples opakoval i v příštích letech. Děkuji ještě jednou za veškerou vaši pomoc, která mnohdy nebyla ani vidět, ale byla velmi potřebná. Mám na mysli i vaše modlitby, o které jsme se mohli v rozhodujících chvílích opřít. Našim rodičům děkuji také za trpělivost, kdy zvláště u některých nás viděli méně než více. To hlavní poděkování ale patří vám všem spoluorganizátorům, kteří jste se podíleli na přípravách v skupinách propagace - (pod vedením) Marka Procházky, sponzoring - Martina Múčková, tombola - Hanka Koběrská, program - Petr Múčka, výzdoba sálu - Jana Cvečková, občerstvení - Andrejka Múčková, polonéza - choreografie Pavla Cvečková, módní přehlídka - choreografie Mája Cigánková, dále šatnářkám, hosteskám u vchodu i u vína, osvětlovačům, ochrance, ostatním pomocníkům a samozřejmě i moderátorům Ondřejovi Múčkovi a Janě Švestkové, která byla navíc mojí „pravou rukou“ při koordinaci celého plesu.

Tak takový byl I. reprezentační Jakubský ples. Pokud máte nějaký postřeh, o který byste se chtěli podělit s ostatními, neváhejte a napište ho. I toto je, myslíl si, velice důležité.

      

Jiří Messner (hlavní koordinátor plesu)

  
20.11.2007 - 10:04, Kategorie: Ostatní
  
Mobilní verze webu