Aktuality 
Aktuality 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Prohlídka věže

Jakubský ples 2005

  

V sobotu 29. ledna 2005 se opět uskutečnil, mnohými již netrpělivě očekávaný, IV. reprezentační Jakubský ples. Letos inspirovaný španělským stylem života s podtitulem: „ˇQue viva Espańa!“ Místem společného setkání se jako v minulých letech stal nejprve farní kostel sv. Jakuba a poté KD Rubín v Brně-Žabovřeskách. Jaký byl tento ročník plesu, co mu předcházelo a jak byl hodnocen?

Bylo pár minut před 17 hod. a alespoň někteří z něco přes 300 účastníků plesu přišli do kostela sv. Jakuba, kde již bylo vše připraveno pro zahájení koncelebrované mše svaté, která má být čestným úvodem či takovou slavnostní branou, kterou vstoupíme do dalších okamžiků večera. Na mši byla i většina mladých organizátorů, aby za sebe, ale také za všechny ty, kteří museli zůstat v sále, vložili toto připravené dílo do Božích rukou s důvěrou, že mu požehná a umožní, aby bylo pro všechny něčím obohacující. Mši svaté tentokráte předsedal jakubský kaplan P. Pavel Šenkyřík, koncelebrovali otcové P. Josef Blaščák a P. Josef Stuchlý a přisluhovali jáhnové Josef Múčka a Michal Mareš, který pochází z naší farnosti a dá-li Pán, bude u nás v létě sloužit svoji primiční mši svatou. Jako již tradičně před závěrečným požehnáním přišli všechny přítomné přivítat moderátoři plesu, poprvé zde veřejně oznámili letošní styl, čemuž již odpovídalo i jejich oblečení a pozvali všechny do sálu. Pojďme se tedy společně se Zorrem a Elen přenést „po stopách sv. Jakuba do temperamentního a vášnivého Španělska minulých staletí a zakusit něco z jejich kultury, zvyků, ale i života ve středoamerických koloniích“.

Španělský styl nemohl žádný z účastníků přehlédnout již od samého vstupu do prostor KD Rubín. U vchodu při kontrole vstupenek, v šatně, u prodeje vína či občerstvení nebo při uvítání s vínem byli snědí a usměvaví Španělé a Španělky v typických kostýmech a možná i s trochu typickým temperamentem či hrdostí. Stejně tak výzdoba foyer a sálu laděná jemně do červena napovídala, že právě španělský duch zde tento večer dominoval. I ty nejposlednější pochybnosti o stylu muselo rozptýlit netradičně pojaté slavnostní zahájení či následné „Speciality de Andresa Harinilla“.

Vzpomínáte: několikrát zazněl gong, potemněl se sál a za zvuku španělské hudby bylo vidět siluetu tančící na pódiu flamenco. Za chvíli se děj přesunul na parket, kde skupina sedmi španělských párů v typických červeno-černých kostýmech s pověstnou vášnivostí v pohybu provedla úvodní plesovou choreografii. Mnozí by čekali, že bude následovat klasické zahájení. Opak byl pravdou. Tanečníci se rozestoupili, sál byl opět potemněn a do tohoto šera vystoupila z mlhy na pódiu legendární postava Zorra s hořícím mečem, jehož čepel následně prosvištěla vzduchem ve tvaru písmene „Z“. Spatřil Elen přicházející z druhé strany sálu a společně zpívali o své lásce v muzikálově provedené choreografii.

Až poté přišlo na řadu slavnostní přivítání a oficiální zahájení plesu jakubským farářem P. Václavem Sloukem. V jeho závěru ještě převzal do svých rukou od organizátorů plesu šek na finanční podporu přípravy již zmiňované primice. Částku 6500Kč se podařilo nashromáždit během prodeje vstupenek, kdy každý navíc obdržel malý suvenýr v podobě reliéfu kostela v kolečku z pálené hlíny.

Jistě máte v živé paměti i složení „Specialit de Andresa Harinilla“: typický, jemně alkoholický nápoj Sangria a speciální ovocný salát v krásně vykrojené pomerančové slupce.

Kdo měl chuť dokonce i na vlastní kůži zažít něco ze středoamerické  kultury či životního stylu, tomu přišel jistě vhod vstup s názvem „Život ve španělských koloniích“. Nejprve jsme byli svědky toho, jak banda mexických zlodějů šermovala nejen na kordy o krásnou kubánskou dívku, kterou unesli. Každý ji totiž chtěl mít jen pro sebe. Po chvilce přišel jejich šéf, byl uchvácen její krásou, bandu rozehnal (mnozí asi ještě nezapomněli na nečekaný výstřel z historické pušky) a snažil se dívku získat. Ta chvíli odmítala, ale nakonec podlehla kouzlu jeho šarmu a exotickému tanci, kterým byl nejprve kousek rumby, ale následně hlavně salsa. Kdo měl chuť, měl možnost v následujících asi 20 minutách se alespoň něco z tohoto tance naučit. A jak bylo možné pozorovat, chuť byla opravdu velká a parket byl v tu chvílí zaplněn snad do posledního místa.

I losování tomboly se nemohlo obejít bez španělského prvku. Snad v nejméně očekávané chvíli se naráz v sále setmělo, vše bylo najednou plné dýmu a mihajících se světel a do zvuků dusotu kopyt rozzuřeného býka před ním po parketu kličkovala a vzájemně na sebe pokřikovala početná skupina Španělů. Kdo by nepoznal atmosféru „koridy“ v ulicích španělských měst.

Jedno z nejzajímavějších vystoupení přichází již tradičně kolem jedné hodiny. Letos s příhodným názvem „Ve víru španělské noci“. A v tomto víru jsme mohli vidět, jak se tančí originální flamenco v podání profesionálního tanečníka Američana se španělskými rysy pana Marka Tomasse s partnerkou.

Jak byl ples zahájen, tak byl i ukončen závěrečnou částí španělské plesové choreografie. Pak již jen následovalo děkování, loučení a pozvání na příští Jakubský ples, který bude slavit malé jubileum, neb bude již po páté! A jak se dá očekávat, jistě bude opět plný překvapení, nečekaných vstupů či situací a celý ve stylu, který mu dá tu pravou neopakovatelnou atmosféru.

Věřím, že vás letošní ročník plesu opět zaujal, či příjemně překvapil. Vy, co jste jeho pravidelnými návštěvníky, jste si jistě povšimli, že byl v mnohém, hlavně po programové stránce pozměněn. Především bylo zvolněno tempo, byl dán prostor na setkání s přáteli ve vhodně umístěných pauzách bez tance či programu, který však byl zase nastaven tak, aby i ti méně tancující měli pěkný kulturní zážitek. Byla pozvána nová kapela, která má pověst jako jedna z nejžádanějších v Brně a zahájena spolupráce s profesionálními zvukaři. Tyto úpravy umožňující, aby byl ples co nejvíce podle vašich představ, bylo možné zrealizovat jen díky mnoha postřehům, připomínkám či návrhům, které jsme od vás v průběhu roku získali. A tak bylo možné během příprav, které byly zahájeny v listopadu a o kterých jsem vás informoval v předplesových vydáních Zpravodaje, tyto postřehy zapracovat. Opravdu děkuji za všechna setkání, kde jsme o vašich představách hovořili. Těšili mě i ty „zvědavé“ rozhovory, z kterých byl vidět zájem a podpora pro tuto naši s přibližujícím se dnem D stále náročnější práci.

Abychom v tomto vylepšování našeho společného plesu mohli pokračovat, požádali jsme také jeho účastníky o vyplnění ankety, kde při jejím odevzdání navíc každý obdržel malý dárek. Přestože naší žádosti vyhovělo jen asi 70% účastníků, získali jsme díky ní velmi cenné informace o tom, jak by měl vypadat „Ples vašich představ“. Ve většině dotazovaných oblastí jste podpořili současnou koncepci, ale je i několik témat, kde budeme do ní muset zapracovat nové skutečnosti. Snad v některém dalším vydání Zpravodaje nebo při jiné příležitosti vás s výsledky ankety seznámím podrobněji. Důležité jsou však i vaše ohlasy a reakce na ten letošní ročník plesu! Proto neváhejte a napište ho na můj e-mail: jiri.messner@email.cz nebo mi ho doručte jinou formou. Vše velice vítám. Stejně tak budu rád, pokud zde na stránkách Zpravodaje nebude zaznívat jen moje hodnocení, ale objeví se zde i jiné články.

Závěrem bych chtěl i touto formou ještě jednou poděkovat všem svým letošním spoluorganizátorům Jakubského plesu, zvláště pak moderátorů a všem zodpovědným za jednotlivé oblasti příprav a vlastní realizace plesu, kteří mnohdy museli koordinovaně s ostatními zvládnout velký kus práce. Poděkování však patří i všem kněžím a vám všem, kteří jste na ples přišli. Vždyť bez vás by to bylo vše zbytečné!! Odměnou pro nás je pak především vaše spokojenost, které je na základě zatím získaných hodnocení a ohlasů opět dost velká.

Tímto si vás také dovoluji pozvat na již zmiňovaný V. ročník našeho plesu, který předběžně plánujeme na termín 18. února 2006. Ať opět může být podle slov otce děkana Václava „jedinečnou příležitostí, kdy se můžeme setkat společně na stejném místě v hodinu, která vyhovuje všem“.

     

 

Jiří Messner

hlavní koordinátor plesu

  
20.11.2007 - 10:10, Kategorie: Ostatní
  
Mobilní verze webu