Jakubský ples 
Jakubský ples 
  Hlavní stránka  

  

 
 

 OPRAVY CHRÁMU 

 

 KONTAKTY 

 

 BOHOSLUŽBY 

 

 AKTUALITY 

 

 FARNÍ ZPRAVODAJ 

 
 FOTOGALERIE   
 SVÁTOSTI A MODLITBY   
 DĚKANSTVÍ BRNĚNSKÉ   
 ODKAZY   

Prohledat WWW.SVATYJAKUBBRNO.WZ.CZ  

 

   

      Historie       O svatém Jakubovi       Prohlídka kostela       O farnosti      Aktivity

Aktuální ohlášky

Nedělní texty

Liturgie hodin

Jakubský ples

Prohlídka věže

Jakubský ples 2008 – malé ohlédnutí

  

Již po sedmé mám tu možnost podělit se s vámi o několik zážitků z našeho Jakubského plesu, který proběhl – dalo by se říci – na samém prahu postní doby neboli poslední neděli před Popeleční středou. Letošní plesová sezona byla totiž extrémně krátká, trvala jen 5 týdnů! „Vinu“ na tom obrazně řečeno nese termín slavení Velikonoc – připadá již na 23. března!

Ve farním zpravodaji jiné brněnské farnosti jsem četl, že takto extrémní výkyv termínu nastává přibližně jednou za 100 let. Dokladuje to i fakt, že stejný termín Velikonoc oslavíme (respektive naši potomci) až v roce 2160! I z tohoto pohledu lze říci, že letošní ples byl výjimečný.
 Těch výjimečností, neboli novinek bylo však ještě několik. Již v úvodu zmiňovaný letošní ročník jako sedmý – tedy v řeči čísel ročník plnosti. Snad možná byl i završení určité etapy. Kdo je na data, možná si uvědomil, že letošní ples se konal na den přesně jako ten první, a to 2. února. V roce 2002 bylo téma „Renesance“, v roce 2008 bylo tématem „Rokoko“ – oba styly honosné, kostýmově bohaté, plné noblesnosti a slavnostnosti. Mezi těmito roky jsme urazili velký kus cesty během stylů 30. léta 20. století (2003), Straussova Vídeň (2004), Španělsko (2005), Egypt (2006) a 60. léta 20. století (2007). Každý rok jsme se snažili přinášet nové netradiční pojetí večera a neokoukané vstupy. Celkovou atmosférou včetně výzdoby a občerstvení jsme se vás pokoušeli vtahovat do doby samotné.  
 O tom, že se nám to daří, svědčí váš zájem. A musím říct – a přiřadit i toto k již zmiňovaným výjimečnostem – že jsme letos měli ples z 95% vyprodán 14 dní před jeho zahájením! I za to bych vám chtěl poděkovat a jedním dechem dodat: „zachovejte jakubským plesům přízeň i do budoucna“. Ta budoucnost plesů je vždy v rukou těch mladších a já jsem rád a tímto jim všem za to také velmi děkuji, že myšlenku plesů vzali za své a že tedy i do budoucích let tento projekt společně stráveného večera celé farnosti navíc otevřené pro všechny ostatní účastníky bude pokračovat a mít své pevné místo mezi farními aktivitami.
 Z ohlasů mohu také s povděkem sdělit, že další letošní novinka, a to obměna kapely přinesla svoje ovoce. Spokojenost byla oboustranná a tak již teď mohu sdělit, že ji máme zarezervovanou i na příští rok. Myslím, že se snažili o velkou pestrost stylů a že i skalní příznivci národních „dechovkových“ tanců si přišli na své. Vždy je v takovém počtu těžké vyhovět všem individuálním představám, ale jsem přesvědčen, že se to kapele v čele s profesionálním kapelníkem s téměř každoměsíční zkušeností ze zahraničí podařilo.
 Velmi také vám všem účastníkům děkuji za to, že jste s pochopením přijali navýšení ceny za lístky do tomboly. Aby to nebylo tak bolestivé, snažili jsme se o ještě bohatší tombolu než dříve, což se nám snad také podařilo. A vám se zase skoupením všech lístků podařilo zmírnit naši finanční bolest. Jen pro zajímavost – výdaje oproti prvnímu ročníku plesu, které tehdy činily cca 50tisic Kč, se zvýšily na trojnásobek. Bohužel sponzorů trojnásobně nepřibylo … Polovinu z uvedené částky pojmou jen pronájmy sálu, techniky, honorář kapele a poplatky OSA. Do druhé poloviny se pak musí vejít vše, co souvisí s programem – honoráře, výzdoba, občerstvení, kostýmy atd.
 Rozhodně však nechci tímto sklouzávat k pesimismu a k finančnímu bilancování. Takže honem k příjemnější stránce, a tou je bezpochyby letošní styl a jím inspirovaný program. Ten se nesl v duchu jednoho slavného výroku: „Tohle, madam, je Versailles“. Věřím, že jakmile jste po jeho přečtení spolu s náznaky programu již ve foyae, kde jste také obdrželi škrabošky, vešli do sálu, dýchla na vás slavnostní atmosféra. Slavnostněji než dříve nazdobené stoly laděné do růžova předznamenávaly, že jste se ocitli na velké slavnosti, a sice na slavnostním plese pořádaném se vší noblesou rokoka druhé poloviny 18. století na zámku ve Versailles při příležitosti příjezdu rakouské princezny Marie Antoinette. Ta byla hned v úvodu plesu přivítána dvořany v dobových kostýmech, parukách, patřičně nalíčenými a také samotným následníkem francouzského trůnu Ludvíkem XVI. Vedení úvodního uvítacího obřadu se ujal zkušený ceremonář. Přivítal všechny v sále „Versailleského zámku“, vyzval k úvodnímu nástupu dvořany, oznámil příchod Ludvíka i Marie Antoinette. Každý zvlášť přicházeli za zvuků fanfár, Marie Antoinette dokonce v doprovodu dvorních dam. Ceremonář následně arcivévodkyni představil jednotlivé členy dvora a nakonec vyzval k zatančení menuetu. Poté se již své role průvodců večerem bravurně, s šarmem a osobitostí vlastního pojetí, zcela profesionálně chopili samotní panovníci.
 Mistrovsky vás provedli hostinou, kde jste mimo šampaňského a slaných specialit se mohli zastavit i u čokoládové fontány a dopřát si ovoce namočené v horké čokoládě. K dobré pohodě při stolování, jak bylo ostatně tehdy zvykem, vám hrálo dobové kvarteto. Spolu s Vámi moderátoři také sledovali vlasovou show s prezentací a vytvářením dobového účesu. Neváhali ani onu mistryni účesů krátce vyzpovídat. Ludvík pro svoji choť připravil přehlídku těch nejlepších šermířů Francie a věnoval jí dva pejsky, kteří uměli poslechnout svoji cvičitelku opravdu „na slovo“. Tradiční přerušení losování hlavních cen tomboly bylo letos provedeno také zcela originálně – laserovou show opět na dobovou hudbu. Jak je u nás dobrým zvykem, nechyběl program ani po půlnoci. A protože již byl takto pokročilý čas, odhodlali jsme se k prezentaci dobového spodního prádla a následně bylo předvedeno, jak tehdy nebylo vůbec jednoduché pro dámu projít ranní procedurou završenou oblečením do honosných šatů. A tak jste programem propluli až k závěru, který byl uveden závěrečnou choreografií dvořanů a završen děkováním a loučením.
 Dovolte tedy i mě ještě jednou všem, co se jakkoliv podíleli na přípravě a vlastním průběhu plesu, poděkovat. Především všem v organizačních teamech, všem zodpovědným za dané oblasti, ale i vám, co jste přispěli jen drobnou službou. Vše bylo potřeba, aby se dílo zdařilo. A já věřím, i na základě mnohých ohlasů, že se zdařilo. Nezbývá tedy než popřát Jakubským plesům i do budoucna samé zdařilé večery a za rok, dá-li Pán, opět na viděnou.

       

Jiří Messner

    

PS.: Již jsou k dispozici oficiální fotografie a videoklip.

  

  
07. 03. 2008 - 18:19, Kategorie: Aktuality, Ostatní
  
Mobilní verze webu